Star dust

velvet magazine "Star dust" Model — Nastya Brik Make-up — Yana Novikova style/hearddress — Yana Markova photography — Ekaterina Belinskaya